Tachografy cyfrowe

Legalizacja tachografów cyfrowych

Wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy po 1 maja 2006 muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. Każdy właściciel nowego pojazdu ma 14 dni od zarejestrowania na wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego w upoważnionych warsztatach!

Nasza firma posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji:

Prowadzimy montaż i legalizację tachografów cyfrowych.

Zapraszamy również do korzystania z naszych usług w zakresie pobierania danych z kart kierowców i pamięci masowej tachografu cyfrowego.

Cennik usług i akcesoriów (ceny brutto)
Legalizacja tachografu z wymiana baterii 350,00 zł
Legalizacja inteligentnego techografu
===,00zł