PRZEGLĄD POJAZDÓW

Zrób przegląd na naszej stacji i wybierz promocję!

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów AUTO-DIAG

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów AUTO-DIAG została założona jesienią 2008 roku, wcześniej istniała jako Podstawowa Stacja Diagnostyczna.

Jako okręgowa stacja posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty i uprawnioną kadrę wykwalifikowanych diagnostów samochodowych do przeprowadzenia wszystkich przeglądów.

Diagnozujemy wszelkie pojazdy od okresowych badań technicznych pojazdów osobowych, ciągników rolniczych, samochodów ciężarowych i naczep, po wszelkie dodatkowe badania techniczne wszystkich typów pojazdów.

Do przeprowadzenia badań i kontroli służy nam nowoczesny i fabrycznie nowy sprzęt, którego autoryzowanym dystrybutorem jest Cartec i John Bean, należące do światowego koncernu Snap-on. Jest to linia diagnostyczna do najbardziej wymagających i rozbudowanych stacji kontroli pojazdów i warsztatów.

PROMOCJE

PREZENTY

Atrakcyjne gadżety

VOUCHER

Na wybraną usługę mechaniczną w serwisie Euromaster

MARKA WŁASNA

Chemia samochodowa

Cennik

Cennik usług- badania okresowe
Usługa Cena detaliczna brutto
Motocykl, ciągnik rolniczy 62,00zł
Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w.1 98,00zł
Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c. 153,00zł
Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t, ciągnik samochodowy balastowy 176,00zł
Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c 40,00zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c 50,00zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c 70,00zł
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c 78,00zł
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c 163,00zł
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c 177,00zł
Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00zł
Tramwaj- wagon silnikowy 330,00zł
Tramwaj- wagon przegubowy 395,00zł
Tramwaj- wagon doczepny czynny 250,00zł
Tramwaj- wagon doczepny bierny 110,00zł
Trolejbus- badania elektryczne 115,00zł
Motorower 50,00zł
Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00zł

 

Cennik usług- badania dodatkowe
Usługa Cena detaliczna brutto
Ponowne BTP w zakresie: skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00zł
Ponowne BTP w zakresie: skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00zł
Ponowne BTP w zakresie: skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego 50,00zł
Ponowne BTP w zakresie: ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00zł
Ponowne BTP w zakresie: połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00zł
Ponowne BTP w zakresie: toksyczności spalin 14,00zł
Ponowne BTP w zakresie: poziomu hałasu 20,00zł
Ponowne BTP w zakresie: geometrii kół jednej osi 36,00zł
Ponowne BTP w zakresie: działania amortyzatorów jednej osi 14,00zł
Ponowne BTP w zakresie: wszystkich innych usterek łącznie 20,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego: określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego: po wypadku, kolizji drogowe (za badanie specjalistyczne) 94,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego: dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego przez starostę, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego przez starostę: po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00zł

 

Cennik usług- badania pozostałe
Usługa Cena detaliczna brutto
Pozostałe dodatkowe BTP, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00zł
Pozostałe dodatkowe BTP, który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00zł
Pozostałe dodatkowe BTP, który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00zł
Pozostałe dodatkowe BTP autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00zł
Pozostałe dodatkowe BTP do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00zł
Pozostałe dodatkowe BTP, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00zł
Dodatkowe BTP, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym 50,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00zł
Dodatkowe BTP skierowanego prze starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00zł
Dodatkowe BTP, w którym w czasie BTP stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00zł
Dodatkowe BTP, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym 50,00zł
Dodatkowe BTP dla, którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00zł
Sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00zł
Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00zł
Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu ludzi 48,00zł
Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00zł
Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00zł
Wykonanie numeru nadwozia 49,00zł
Wykonanie numeru silnika 49,00zł
Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00zł
Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00zł

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

rozwiń szczegóły
Przeglądy rejestracyjne
W ramach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oferujemy:

Okresowe badania techniczne:

 • samochodów osobowych i ciężarowych
 • autobusów tempo 100 km/h
 • motocykli
 • quadów
 • aut z napędem 4x4
 • ciągników rolniczych
 • pojazdów marki "SAM"
 • pojazdów uprzywilejowanych i taksówek

Pierwsze badania techniczne:

 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji

Dodatkowe badania techniczne:

 • pojazdów z instalacją gazową
 • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
 • pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy
 • pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym
 • pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
 • pojazdów po wymianie podwozia (ramy)
 • pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
 • badania VAT
 • sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojeździe: amortyzatory, toksyczność spalin, światła itd.

Nabijanie numerów nadwozia, silnika i wykonywanie tabliczek zastępczych.

 

Przegląd pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

Podczas badania technicznego samochodu wyposażonego w instalację gazową powinno się przedstawić następujące dokumenty:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,
 3. świadectwo legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej (dotyczy pojazdów gdzie instalacja była montowana po 20.04.2001).

Samochód z ważnym terminem zbiornika gazowego jest w stanie uzyskać pozytywny wynik badania technicznego. Z reguły zbiorniki są legalizowane na okres 10 lat. W wypadku gdy ten termin upłynął, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy w uprawnionym serwisie instalacji gazowych LPG.

Przegląd samochodu przystosowanego do przewozu osób TAXI

Dodatkowe dokumenty wymagane podczas badania: ważne świadectwo legalizacji taksometru

Dodatkowe wymagania techniczne:

 1. Taksometr z ważnym dowodem legalizacji.
 2. Co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, a taksówkę bagażową - co najmniej w jedno miejsce dla pasażera.
 3. Co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej.
 4. Pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej.
 5. Gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.
 6. Apteczkę doraźnej pomocy.
 7. Ogumione koło zapasowe.
 8. Dodatkowe światło z napisem "TAXI", odpowiadające następującym warunkom: rozmieszczenie: na dachu, barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu; w taksówce bagażowej napis może być widoczny tylko z przodu pojazdu, połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła, powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.
Przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy

Z dniem 8 października 2012 zaszły zmiany w procedurze przeglądów rejestracyjnych pojazdów sprowadzanych z zagranicy na tzw. pierwszy przegląd. Każdy pojazd musi posiadać zalegalizowane tablice rejestracyjne niezależnie  czy to będą tablice pochodzące z kraju przywozu czy też polskie tymczasowe.

Przegląd - Zmiany konstrukcyjne

Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów - kod PKD 50.20.A.

 

Dokumenty które są wymagane podczas badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych:

 1. dowód rejestracyjny,
 2. karta pojazdu,
 3. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Dokumenty wymagane przez Wydział Komunikacji:

 1. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. faktura lub paragon za wykonanie zmiany konstrukcyjnej,
 3. zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego ,
 4. dowód rejestracyjny pojazdu,
 5. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 6. wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej),
 7. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej).

 

Wymagania wydziału komunikacji mogą się różnić w zależności od wewnętrznych procedur.

Przegląd pojazdu marki SAM

Zgłaszając pojazd do przeglądu właściciel winien przedstawić :

 1. wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki SAM z warunkami technicznymi
 2. zdjęcia pojazdu marki SAM (4 sztuki)
 3. rysunek techniczny zgłaszanego pojazdu
 4. opinia rzeczoznawcy określająca rodzaj badanego pojazd
Przegląd pojazdu zabytkowego

Procedura i kolejność działań podczas rejestracji pojazdu (motocykla, samochodu, autobusu, przyczepy) jako zabytek:

W pierwszej kolejności właściciel pojazdu musi zgłosić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po oględzinach dokonuje wpisu do rejestru zabytków ruchomych. Następnie pojazd przechodzi przegląd w Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów. W uzasadnionych przypadkach (np. pojazd jest młodszy niż 25 lat), dodatkowo pierwszym krokiem będzie wizyta u rzeczoznawcy samochodowego, w celu oceny czy pojazd spełnia warunki pojazdu zabytkowego.

Do przeprowadzenia badania pojazdu zabytkowego, niezbędny jest wypełniony wniosek o przeprowadzenie badania i cztery zdjęcia samochodu z każdej ze stron.

 

Zgłaszając pojazd do przeglądu właściciel winien przedstawić:

 1. zaświadczenie od „Konserwatora zabytków potwierdzający kolekcjonerski charakter pojazdu”
 2. wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi
 3. zdjęcia pojazdu zabytkowego (4 sztuki)
 4. opinia rzeczoznawcy samochodowego co do kwalifikacji, jako samochód zabytkowy

Jaki pojazd (samochód, autobus, motor, przyczepa) może zostać zabytkiem?

Do zabytków ruchomych może zostać zakwalifikowany samochód (pojazd) starszy niż 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15-stu lub posiadający wyjątkowa historię (np. należący w przeszłości do znanych osób czy biorący udział w znanych filmach). Kryterium to spełniają również pojazdy, które zostały wyprodukowane w jednym egzemplarzu i nie weszły nigdy do seryjnej produkcji. Pojazd taki musi mieć oryginalny silnik, zawieszenie i karoserię.